Nieuwbouwproject

 

Gemeente: Nederweert

Wijk:         Hoebenakker

Realisatie:  2009 / 2010

 

 

Arrangementspartij:

 

 

 


Maaspoort 20

6001 BP  WEERT


Postbus 440

6000 AK  WEERT

 

Telefoon      (0495) 53 55 47

Telefax       (0495) 54 42 07

 

8 E-mail     advies@opheij.com

8 Website   www.opheij.com

 

 

 

 

 

U gaat hier uw droomhuis kopen?

 

Bij de aankoop van de bouwkavel en de realisatie van de nieuwbouwwoning, wilt u snel weten welke hypotheek het beste aansluit op uw behoefte.

Binnen dit project kunnen wij diverse hypotheek-vormen aanbieden met arrangementsvoorzieningen.

 

Wij hebben voor u de standaard hypotheekproducten maar ook de maatwerkvarianten daarvan.

Wij bieden daarom mogelijkheden om uw hypotheek op flexibele wijze in te richten.

Naast de gewone hypotheekvormen zijn er ook vormen die zich richten op doelgroepen en hun levensfase.

U kunt daarbij denken aan:

 

 

Binnen onze organisatie werken alleen professionele adviseurs die allen gecertificeerd “Erkend Hypotheek adviseur” zijn. Zij zullen u ook informeren en adviseren over de fiscale regelgeving die van toepassing zal zijn.

 

Naast de hypotheek voor de aanschaf van uw woning bestaat er ook de mogelijkheid om de aanschaf van de inrichting hierin mee te nemen.

 

Voor uitgebreide informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Telefoon: (0495) 53 55 47

E-mailadres: advies@opheij.com

 

 

Iedere situatie is anders. Dat geldt ook voor gepubliceerde hypotheekrentes met hun voorwaarden. Internet hypotheekberekeningen zijn per definitie standaard berekeningen en geven u géén volledig beeld van alle mogelijkheden.

Als ongebonden bemiddelaar kunnen wij u meerdere opties voorleggen van verschillende geldverstrekkers.

 

 

 

 

De uitbreidingslocatie Hoebenakker is gelegen ten noorden van de huidige bebouwingsgrens van de kern Nederweert tussen de wegen Strateris, de Hoebensstraat, de Bosserstraat en de Rijksweg-Noord. De huidige locatie betreft een open akkergebied dat nu in gebruik is als boomkwekerij.

 

360 woningen
In de toekomst zullen hier 360 woningen gerealiseerd worden waaronder starters, projectmatige bouw en vrij sector-woningen. Ook zal er op de locatie een school (dependance) gerealiseerd worden en zal er plaats komen voor vier tot acht woonwagens. De nieuwe wijk krijgt ruime kavels met brede profielen en een ruime uitstraling. De gemeente heeft bij de inrichting van het gebied de openbare ruimte goed afgestemd op de inrichting van het aanliggende woongebied. 15% tot 20% van het gebied wordt gereserveerd voor groen en water. Om de verkeershinder te beperken worden alle wegen op de locatie ingericht als 30 km/u zone. Het nieuwe woongebied zal via een hoofdroute ontsluiten en zal aansluiten op de Rijksweg Noord.

 

Deelgebieden
De uitbreiding is zo groot dat het gebied niet in één keer gerealiseerd zal worden. Bovendien zijn hier agrarische bedrijven aanwezig die alleen gefaseerd plaats kunnen maken voor woningbouw. Door het gebied op te delen in deelgebieden probeert de gemeente zo optimaal mogelijk in te spelen op de woonbehoeftes van het moment. Ieder deelgebied zal ingericht worden met een verschillende sfeer en uitstraling variërend van aansluiting op het bestaande woongebied tot besloten woongebieden met ruimte voor bomen, grote tuinen en openheid.

Projectgegevens

Projectlocatie

Nederweert, gelegen tussen Strateris, de Hoebensstraat, de Bosserstraat en de Rijksweg Noord

Opdrachtgever

Gemeente

Partners

  -

Openbare ruimte

Waar nodig wordt de openbare ruimte rondom het project opnieuw ingericht

Aantal woningen

360

Type woningen

Starters, projectmatige bouw en vrij sector woningen

 Makelaar

Nog niet van toepassing

Start bouw

Fase 1: 2009

Oplevering

Fase 2: 2010

Bijzonderheden

In het plangebied wordt een dependance van de (bestaande) school aan de Van de Wouwstraat.

 

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF